Кравеферма с. Столетово

Мляко от нашата ферма.

  Между величествената планинска верига Стара Планина и Средна гора се намира богатото с красивата си природа село Столетово.

  Избрахме това райско кътче и изградихме нашата съвременна кравеферма за 150 дойни крави и 8о биволици.

   Фермата е проектирана, изградена и оборудвана с най–модерните, функционални и сигурни съоръжения, които в момента са на пазара.

   Доилната зала е тип Паралел. Вакуум системата директно отвежда млякото в млекоохладителни танкове. Така се гарантира високата хигиена и запазване на качеството на млякото, което няма директен достъп с въздуха и обкръжаващата среда. 

  За да бъде качествено млякото, което дават нашите животни, е обърнато голямо внимание и на хуманното отношение към тях. За целта са  изградени висококачествени индивидуални делители /боксове/ за крави. Предимството на индивидуалното боксово отглеждане е осигуряването на по-голямо спокойствие и защита на животните.

  Ветрозащитните завеси и мрежи са със сензори за вятър и дъжд за оптимизиране на климата в обора.

  Храненето се извършва с фуражораздаващо ремарке с бордова хидравлика на фуражосмесителите, управлявяща се от трактор, бордови компютър и прецизно измерване на съставките за храната.

  За още по–голям комфорт на отглежданите от нас животни кравефермата е снабдена и с автоматично роторно чесало.